Jezsuiták Magyarországon –

24,49 

Várható szállítás: 5-8 munkanap

Kedvencekhez adom
Kedvencekhez adom
Cikkszám: 22:328768 Kategória:

Leírás

Jezsuiták Magyarországon – A kezdetektől napjainkig 


“Hogyan vetette meg a lábát a három részre szakadt Magyarországon a Jézus Társasága még a rendalapító Loyolai Szent Ignác életében? Hol hoztak létre a jezsui-ták iskolákat, mi módon lettek a főrangúak gyóntatói, és élenjárók az elesettek felkarolásában? Miként jutot-tak el Dél-Amerikába, majd Afrikába és Kínába éppúgy, mint a legapróbb Kárpát-medencei falvakba? Miért csak a 20. század elején alapíthattak önálló rendtar-tományt, s miért ítélték őket több mint ezer év bör-tönre a kommunista diktatúra idején?
Csak néhány mozzanat abból a közel félezer évből, amelynek eseményeit első alkalommal összegzi a tel-jesség igényével a Jezsuiták Magyarországon – A kez-detektől napjainkig című kötet. Az infografikákkal, fo-galommagyarázatokkal, életrajzokkal és több száz il-lusztrációval gazdagított könyvben az intézmények, kezdeményezések, illetve kimagasló személyiségek társadalmi és kulturális jelentősége mellett hangsúlyo-san esik szó arról a lelkipásztori munkáról, amellyel a magyarországi jezsuiták kivették részüket a hazai és a világegyház életéből.
A kiadvány szerzői között tucatnyi neves történészt, valamint a Jézus Társasága Magyarországi Rendtarto-mánya tagjait és munkatársait is ott találjuk. A könyvet egyaránt ajánljuk a szakmai és a szélesebb olvasókö-zönség figyelmébe: mindazoknak, akik valamilyen mó-don kapcsolódnak a jezsuita lelkiséghez, vagy csupán érdekli őket a világ legnagyobb szerzetesrendjének eseménydús, napjainkban is íródó magyarországi tör-ténete.”

Kiadó: Jezsuita Kiadó
Oldalak száma: 637 oldal
Boritó: kemény kötés
ISBN: 9789634420361
Kiadás éve: 2021

Jezsuiták Magyarországon - A kezdetektől napjainkig -
Jezsuiták Magyarországon –
24,49