A középiskolai anyanyelvi tantárgypedagógia vázlata – Bicskeiné Zsulán Julianna

2,49 

Várható szállítás: 13-16 munkanap

Kedvencekhez adom
Kedvencekhez adom
Cikkszám: 22:115715 Kategória:

Leírás

A középiskolai anyanyelvi tantárgypedagógia vázlata 

Bicskeiné Zsulán Julianna

Tartalomjegyzék:

ELŐZETES MEGJEGYZÉSEK

I. BEVEZETÉS
1. A tantárgypedagógia fogalma, helye a pedagógia tudományában
2. Az anyanyelvtanítás utolsó évtizedeinek története
3. Bibliográfia

II. AZ ANYANYELVI NEVELÉS TARTALMA
1. A tantervek általános jellemzői
1.1. Az anyanyelvi tantervek célrendszere
1.2. Az anyanyelvi tantervek feladatrendszere
1.3. Az anyanyelvi nevelés tantárgyi ágazatai
1.3.1. Az általános iskola alsó tagozata: ismeretek és készségek
1.3.2. Az általános iskola felső tagozata
1.3.3. A középiskolai tananyag
1.3.3.1. Ismeretanyag
A. Általános nyelvészeti ismeretek
B. Szövegtan
C. Grammatika
D. Stilisztika
E. Nyelvtörténet
1.3.3.2. Készségfejlesztés
A. Olvasás, szövegértés
B. Szövegvizsgálat
C. Szövegalkotás
D. Stílusfejlesztés
E. Nyelvhelyesség
F. Helyesírás
G. Beszédművelés
H. A tudományos kézikönyvek használata

2. Az anyanyelvi nevelés tankönyvei

3. A „Magyar nyelv” tantárgy órakerete

4. Bibliográfia

III. AZ ANYANYELVI NEVELÉS A TANÍTÁSI ÓRÁN
1. A tanítási folyamat korszerű értelmezése

2. A tanulási-tanítási folyamat szervezési formái
2.1. Frontális osztálymunka
2.2. Csoportmunka
2.3. Egyéni munka

3. A tanórai anyanyelvi nevelés módszerei (tanulói és tanári tevékenységi formák)
3.1. Feladatmegoldás (feladattípusok és gondolkodási műveletek)
3.2. Megbeszélés
3.3. Vita
3.4. Közlés
3.5. Szemléltetés
3.5.1. Nyelven belüli szemléltetés
3.5.2. Szemléltetés a nyelven kívüli eszközökkel
3.6. Koncentráció
3.6.1. Külső koncentráció
3.6.2. Belső koncentráció
3.7. Játékos formák

4. A tanítási óra főbb didaktikai feladatai
4.1. Motiválás: a tanulók érdeklődésének felkeltése
4.2. Az új ismeretek kialakítása
4.2.1. Induktív eljárások
4.2.2. Deduktív eljárások
4.2.3. Heurisztikus eljárások
4.2.4. Programozott eljárások
4.3. Az ismeretek alkalmazása, készségfejlesztő gyakorlás
4.3.1. A beszéd
4.3.2. Az olvasás
4.3.3. Az írás
4.4. Az ismeretek megszilárdítása
4.5. A tudás- és készségszint ellenőrzése és értékelése

5. Bibliográfia

IV. BEFEJEZÉS
1. Az anyanyelvi nevelés tervezése
1.1. A tanmenet
1.2. Tematikus terv
1.3. Az óratervezet és az óravázlat
1.4. Óralátogatás, óraelemzési szempontok

2. Anyanyelvi nevelés a tanórán kívül
2.1. Felzárkóztatás
2.2. Tehetséggondozás
2.3. Fakultatív tantervű oktatás

3. Bibliográfia

Kiadó: JATEPress
Oldalak száma: 136 oldal
Boritó: puhatáblás, ragasztókötött
ISBN: 3159780000162
Kiadás éve: 1999

További információk

Tömeg 0.230000004 kg
A középiskolai anyanyelvi tantárgypedagógia vázlata - Bicskeiné Zsulán Julianna
A középiskolai anyanyelvi tantárgypedagógia vázlata – Bicskeiné Zsulán Julianna
2,49